Въпроси и отговори

Как работи климатикът?

В режим на отопление, климатика пренася топлина от външния въздух към въздуха в отопляемото помещение. Хладилният агент в системата абсорбира топлината от околната среда и пренася тази топлина с помощта на компресора през система от тръбопроводи към вътрешното тяло. Като резултат от това, въздуха в помещението се затопля.

Може ли собственикът сам да ремонтира своя климатик?

Определено не. Системите за климатизация в наши дни са доста сложни и в повечето случаи изискват вниманието на специалисти.

Какво е COP?

COP е съкращение за "Коефициент на преобразуване" (Coefficient of Performance). Този коефициент ни дава представа за ефективността на климатика. По своята същност COP представлява отношение на отдаваната топлинна мощност към консумираната електроенергия. Колкото по-висок e коефициента на преобразуване, толкова е по-икономичен климатикът.

Как трябва да бъде инсталиран Вашият климатик?

Инсталирането на климатик е специфична дейност, която трябва да бъде извършена от квалифициран инсталатор със съответните умения и инструменти за това. При монтажа е необходимо да се вземат предвид редица фактори:

Монтаж на вътрешното тяло – да не е изложено на пряка слънчева светлина; да не е разположено над източници на топлина (хладилник, печка и т.н.); да не е на по-малко от 10 см от тавана; да е добре нивелирано за да се оттича безпрепятствено конденза през лятото.

Монтаж на външното тяло – да е идеално нивелирано за да не се появяват вибрации и за да може да се оттича добре конденза през зимата; по възможност да е монтирано на достъпно място с цел лесна профилактика и ремонт; ако е възможно, да бъде на място защитено от вятър; да е добре закрепено към стената или пода.

Монтаж на тръбната обвръзка – тръбите трябва да са идеално чисти и сухи, със запушени краища при транспорт и съхранение; разстоянието м/у външното и вътрешно тяло не бива да е по-малко от 2-3 м за да не се предава шум и вибрации по тръбите; след закрепването им към външното и вътрешното тяло трябва да се направи тест за херметичност с азот под налягане за да се гарантира, че няма пропуск и няма да се наложи доливане на фреон след време; слeдващата стъпка е вакуумиране с вакуумпомпа за около 20-30 мин. (докато се постигне вакуум) в зависимост от дължината на тръбния път.

Захранване – препоръчително е климатика да бъде захранен на твърда връзка (клемна кутия, контакт или от захранващото табло); ако се захрани с щепсел задължително контакта да е заземен или занулен.Препратка към страницата ни във Facebook