MITSUBISHI ELECTRIC В А ЛИСТАТА ЗА КЛИМАТ И ВОДА НА CDP

Mitsubishi Electric Corporation обяви, че CDP, глобална система, която следи дейността на фирми и градове, с цел да регулира въздействието, което оказват върху околната среда, награди Mitsubishi Electric за втора поредна година с най-високия си ранг - A листата в две категории: КЛИМАТ и ВОДА.

Последните инициативи на Mitsubishi Electric за смекчаване изменението на климата включват:
- Намаляване на емисиите на CO2 от продуктите чрез включване на енергоспестяващи мощни полупроводници и предлагане на решения за цялостни системи, които осигуряват висока ефективност на енергоспестяването.
- Намаляване на емисиите на CO2 от производствените дейности чрез използване на IoT и други най-съвременни технологии.

Последните инициативи на Mitsubishi Electric за опазване на водните ресурси включват:
- Намалено използване на водата и по-голямата й повторна употреба, чрез извършване на оценки на риска на водите, за да се даде приоритет на световните производствени обекти, които най-много се нуждаят от засилване на мерките за опазване на водните ресурси.
- Непрекъснато разработване на технологии и системи за управление и пречистване на водите, включително технология за обработка на водата, използваща биореактор за мембранно разделяне, който използва озонирана вода и друга технология за пречистване на водата.

Според екологичната си политика „Визия за околната среда 2021“, Mitsubishi Electric допринася за създаването на общество, което ще намали използването на въглеродни емисии, ще рециклира повече и ще повиши опазването на биоразнообразието. Mitsubishi Electric се стреми да се превърне в "глобална водеща компания", която предлага устойчивост, безопасност, надеждност и комфорт, като намалява въздействието на своите продукти и услуги върху околната среда, производствените процеси в глобален мащаб и инфраструктурата в обществото.Препратка към страницата ни във Facebook