Защо да изберем хладилния агент R32?

Наредбата за флуорираните газове от 2014г. е повод за някои значителни промени в индустрията на климатичната техника, като това ще засегне еднакво както крайните потребители, така и мениджъри, проектанти и инсталатори.

Тази емблематична наредба има една основна цел: да се намалят флуорираните газове до 79% между 2015 и 2030 година, редуцирайки наличието на хлорофлуорокарбони (HFCs) с висок потенциал за глобално затопляне. Сега е време всеки един от нас да изпълни своето „отговорност към околната среда“ - от производители до инсталатори, от мениджъри до собственици на компании за климатична и хладилна техника.

Време е да погледнем към алтернативите като R32. Новият хладилен агент има потенциал за глобално затопляне в размер 675 (една трета от този на R410A).*[1] Освен това, R32 е високо енергийно ефективен и лесен за рециклиране. Също така, волуметричният капацитет на R32 е около 20% по-висок отколкото този на R410A, което означава, че дебитът на хладилния агент е по-нисък.

Основните предимства на R32 са:

 Нисък потенциал за глобално затопляне
 Висока ефективност
 Съвместим с регулацията за намаляване на флуорираните газове
 Достъпен
 Хладилен агент, състоящ се от един компонент
 Лесен за употреба, с възможност за рециклиране и повторна употреба

[1] Коефициент на Глобално Затопляне (GWP) от 675 би допринесъл за процеса на глобално затопляне 675 повече от 1 кг. CO2, в период от 100 години.Препратка към страницата ни във Facebook